ErgoNews 2017

SAM (Systematiskt ArbetsMiljöarbete) I nyhetsbreven detta år kommer vi få följa ett företag från kartläggning och riskanalys (brev 1) till val av produkter och lösningar (brev 2-6), samt hur dessa implementeras i verksamheten (brev 7) och slutligen en sammanställning, innan allt börjar om igen (brev 8).

Gudie - Kom igång

Startpaket SAM

Checklista Belastning

För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 1 - Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivare OCH anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Alla arbetsförhållanden ska granskas, tex arbetsledning, organisation, tempo, buller, arbetsmängd, belysning, handlingsutrymme och möjlighet till inflytande.

ErgoNews nr 1 För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 2 - Åtgärder

Det är naturligt att man redan vid undersökningar och utredningar börjar fundera vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Riskbedömningen är sedan till hjälp för att prioritera åtgärderna.

Utgångspunkten är alltid att åtgärder ska ta bort risken helt och hållet men ibland går inte det. Då får man istället minska eller kontrollera riskerna så mycket det går och skydda arbetstagarna på annat sätt, exempelvis genom instruktioner, stöd och handledning eller personlig skyddsutrustning.

Ibland krävs flera olika åtgärder för att komma tillrätta med en specifik risk.
ErgoNews nr 2 För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 3 - Produktlösning skensystem/vacuumlyftar

ErgoNews nr 3-6 kommer att handla om åtgärder i form av olika produktösningar, och i detta brev ska vi lösa problemet med kartongerna som släpper från den gamla vacuumlyften hos "Företaget AB".

Vi har även satt ihop ett startpaket utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer, så att ni enkelt kan komma igång med SAM. Ladda ner dokumenten här nedan, eller maila oss så skickar vi er en pärm.

sara@ergofokus.se ErgoNews nr 3

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 4 - Produktlösning lyftvagnar / saxvagnar

"Undvik tung manuell hantering så långt det går. Olika slag av arbetsutrustning är ett alternativ för att minska den manuella hanteringen. Men det går också att göra organisatoriska förändringar som kan minska risken för besvär."

I detta nummer av ErgoNews ska vi lösa "Företaget AB:s" problem med de tunga (20 kg) saltsäckarna.

Det konstaterades ganska snabbt att någon form av lyfthjälp behövdes och Företaget fick prova både en en lyftvagn och en saxvagn på plats för att avgöra vad som fungerade bäst hos dem. Lyftvagnen uppfattades som smidigare, men i det här läget var behovet av en större plattform övervägande och saxvagn med dubbelsax blev den perfekta lösningen! ErgoNews nr 4

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 5 - Produktlösning arbetsbord

Olika typer av arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjd beroende på arbetsuppgiften. I de flesta fall är en lämplig arbetshöjd ungefär i armbågshöjd på den som utför arbetet. Detta gäller oavsett om arbetet utförs sittande eller stående.

På skyddsronden tidigare i år upptäckte Företaget AB att hydrauliken på packbordet gått sönder och bordet är alltid i sitt översta läge på 100 cm.Emballeringen blir extra tung för axlarna och alla drar sig för sin "packdag".

Magnus på Ergofokus AB hade tittat det gamla bordet i samband med leveransen av saxvagnen till saltsäckarna. Det skulle gå att laga höjdregleringen, genom att byta pumpen och en cylinder. Efter diskussion med Sten framkom dock att bordet de hade egentligen var för litet. Det skulle underlätta med ett längre bord för att kunna lägga upp och emballera flera lika produkter samtidigt. Dessutom skulle de spara ytterligare minuter per varje leverans om de kunde ha kompletterande skruv direkt i anslutning till packplatsen. Lösningen blev ett Cogito Robust med tillhörande hylla, skruvlådor och verktygstavla, fördelat efter önskemål från personalen. Nu blev "packdagarna" både roligare, enklare och effektivare och axlarna hamnade åter i avslappnat läge! ErgoNews nr 5

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 6 - Produktlösning arbetsplattformar

Oberoende av längd, med en anpassad arbetsplattform, har alla möjlighet att få rätt arbetshöjd vid t ex en maskin eller liknade. Detta gör att den skadliga belastningen på axlar, armar och nacke minskas. Du får också mer naturlig kraft, om du kan ta i uppifrån.

PROBLEM:

James på Företaget AB når knappt upp till påfyllnadsmaskinen, och har därför dels fått ont i axlarna, och dels tappar han emballage med jämna mellanrum. Emballaget på golvet utgör en halk‐ och snubbelrisk och dessutom går det inte att använda emballage som hamnat på golvet, utan detta måste slängas. Detta är alltså både en säkerhetsrisk, miljö‐ och kostnadsfråga.

SE lösningen i pdf:en nedan!

ErgoNews nr 6

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 7 - Implementera produkten i verksamheten

Under året har vi följt Eva-Lotta, Sten, Farida och James på Företaget AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

De har efter arbetsmiljörond och riskanalys, investerat i:
* verktyg för tunna kartonger, till vakuumlyften
* saxvagn för de tunga saltsäckarna
* höj- & sänkbart packbord
* arbetsplattform Palle®L vid påfyllnadsmaskinen.

För att investeringarna ska löna sig, måste lösningarna implementeras i verksamheten och de anställdas vardag. Produktutbildning, inkl. säkerhet, samt kunskap om den anställdes skyldighet att använda erforderliga hjälpmedel, är alla viktiga aspekter för en bättre arbetsvardag! ErgoNews nr 7

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!

ErgoNews Nr 8 - Sammanfattning

Ett år har förflutit sedan ledningen upptäckte problemet med ökade sjukskrivningar. Under året har man vidtagit en hel del åtgärder, bl.a. har nya hjälpmedel satts in, och man har också jobbat med utbildning och säkerhet, samt sett över och renoverat befintlig utrustning.

Resultatet av insatserna är minskad frånvaro med hela 75% ! Dessutom har produktiviteten vid både vakuumlyften och packbordet ökat markant och "Företaget AB" får ut ca 10% fler produkter i veckan.

ErgoNews nr 8

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ville bara upplysa dig om att du kan anmäla din till vårt nyhetsbrev. Det tar bara 30 sekunder och i utbyte så får du alla våra nyheter och uppdateringar, direkt ner i din inbox!

Så tveka inte, anmäl dig nu!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev